Tuesday, September 27, 2011

20 Perkara Yang Lebih Bahaya Daripada Ikan Jerung


Ikan jerung@yu tergolong dalam binatang paling berbahaya di atas muka bumi. Ikan yang dikatakan bahaya ini hanya membunuh lebih kurang 5 orang setahun. Itu pun kerana berasa terancam. Sedangkan spesies ini dibunuh hampir 70 juta ekor setahun oleh manusia hanya kerana siripnya! Sekarang, siapa lagi bahaya?

No comments:

Post a Comment